Tub
 
Managementul calităţii
Suma tuturor acţiunilor din societate este calitatea produselor. La acest lucru ţinem foarte mult fără să facem compromisuri. Printrun sistem de management al calităţii foarte bine sofisticat, noi garantăm o calitate superioară constantă a produsului.
 
Furnizorii
Managementul calităţii acţionează înainte ca primul material să fie livrat în incinta fabricii. O specificaţie exactă a proprietăţilor conform normativelor şi prevederilor în vigoare din practica de producţie, defineşte cerinţele materialului. Aceste cerinţe sunt îndeplinite, pe plan European, de foarte puţini furnizori specializaţi în fabricaţia materialelor, cum ar fi spre exemplu în cazul aluminiului. Datorită continuităţii relaţiilor cu aceşti furnizori putem asigura, permanent, profilul materialului special, precum şi formula specifică a acestuia.
 
Documentaţia
Odată cu intrarea materialului în societate începe documentaţia. Sunt verificate Indexul Melt Flow, densitatea materialului şi conţinutul de umiditate din materialul plastic. Se constată mai ales dacă dacă transportul a fost corespunzător, verificându-se proprietăţile suprafeţelor aluminiului. Odată cu materialul plastic în ţeavă se introduce gaz de laminare. După răcire se face verificare pentru depistarea celor mai mici neetanşeităţi, întro încăpere etanşă faţă de aerul din exterior. Camere foto speciale verifică suprafeţele exterioare în privinţa anomaliilor şi a deteriorărilor. Diametrul interior, exterior şi grosimea peretelui completează controlul din producţie.

Laborator
În laborator, ţuburile sunt verificate asupra îmbinării uniforme a straturilor, precum şi asupra proprietăţilor materialului plastic.
 
Cicle de examinare
Ciclurile de verificare din producţia noastră sunt net superioare faţă de normativul de intervale cerut. Verificările sunt efectuate de 25 ori mai des.

Multă cunoaştere pentru noile produse
Numărul mare de măsurători realizate are efect pozitiv asupra evaluării statistice. În evoluţia produselor noi, aceste evaluări ajută foarte mult ca experienţele scumpe, soldate eşecului, să fie evitate şi astfel să se ajungă mai rapid la un rezultat sigur.
 
Inovatie si progres
Aşteptările în privinţa tuburilor în mai multe straturi se află doar la începutul evoluţiei. Pe lângă programul standard, noi căutăm permanent soluţii noi pentru piaţa instalaţiilor. Însă şi alte domenii de aplicare devin din ce în ce mai interesante. Evoluţia tehnică a noilor materiale plastice fac posibile proprietăţi ale tuburilor care mai ieri nici nu puteau fi concepute.

Ca şi în experimentele anterioare cu tuburi PE-RT, noi ne aflăm deja întro relaţie foarte strâsă de intermediere cu producători de materiale plastice. Astfel vor putea fi definite noi limite de capacitate, iar modul de manipulare va putea fi îmbunătăţit esenţial.
 
Viziunea noastră
Eficienţa în producţie noi nu o vedem ca îndeplinirea unor cerinţe minime întrun perimetru cât mai larg. Eficienţa este pentru noi implementarea continuă a potenţialului nostru de realizări.
 
Caracteristicile de productie
În cazul confecţionării produselor din materiale omogene, procesul se realizează facil în valorile standard. În cazul utilizării materialelor diferite, ca de ex. materialul plastic şi metalele, apar o mulţime de factori de influenţă, care trebuie acordaţi fin între ei. Din acest motiv tehnologia şi comanda utilajelor au în fabrica noastră un rol deosebit.
 
Factorul uman
Un conducător de utilaj experimentat cunoaşte toţi factorii de influenţă din producţie. Cu acest Know-how el nu este numai capabil să recunoască cele mai mici abateri din producţie, dar este şi cel mai important colaborator în munca de elaborare. În cazul implementării conceptului nou de utilaj, această experienţă şi-a găsit expresia întrun procedeu propriu de producţie.
 
Utilajul

Componentele utilajelor sunt astfel configurate încât materialul să fie prelucrat cât mai protejat.

Materialul plastic
Fiabilitatea şi proprietatea materialului plastic nu depind numai de materia primă utilizată mai târziu, zilnic, pentru tub.Astfel au fost evitate forţele de forfecare pe marginea şnecurilor, asigurându-e o prelucrare protejată a materialului.

La temperaturi peste 200 °C şi la presiune mare, efectul unor astfel de forţe asupra repartizării temperaturii este uşor explicabil. La o astfel de încărcare termică se pot pierde stabilizatorii care contribuie la fiabilitatea materialului.

Aluminiul
Ţeava sudată din aluminiu contribuie nu doar la o rezistenţă mare la presiune, la rezistenţa de încovoiere definită şi la etanşeitatea faţă de scurgerea oxigenului. Prin suprafaţă este influenţat şi comportamentul imbinării cu materiale plastice. Elaborarea unei structuri optime de suprafaţă garantează o aderenţă permanentă şi superioară între metal şi materialul plastic. Astfel, proprietăţile tuturor componentelor se completează întro îmbinare optimăProdusul final
Clienţii noştri apreciază calitatea superioară şi fiabilitatea produselor noastre, impusă în documentaţiile noastre detaliate.

 


Deutsch (DE-CH-AT)Čeština (Česká republika)English (United Kingdom)French (Fr)Polish (Poland)Română (România)Russian (CIS)