Rura
 
Jakość
Sumą wszystkich działań spółki jest jakość produktów. Cenimy to najbardziej i nie idziemy na kompromis. Poprzez złożony system zarządzania jakością gwarantujemy stałą wysoką jakość produktu.
 
Dostawca
Zarządzanie jakością działa już przed dostarczeniem na teren zakładu pierwszych surowców. Dokładne specyfikacje właściwości, zgodnie z obowiązującymi normami i regulacjami, określają wymogi surowców w praktyce produkcyjnej. Te wymogi, na terenie Europy, są spełniane tylko przez kilku wyspecjalizowanych producentów surowców, jak np. w przypadku aluminium. Dzięki ciągłości relacji z tymi dostawcami jesteśmy w stanie zapewnić zawsze odpowiednią jakość danego materiału oraz jego specyficzną formułę.
 
Dokumentacja
Równocześnie z przekazaniem materiału spółce, rozpoczyna się praca nad dokumentacją. Zostaje sprawdzony wskaźnik Melt Flow, gęstość materiału oraz stopień wilgotności masy plastycznej. Należy stwierdzić również czy transport materiałów odbywał się w odpowiedznich warunkach, sprawdzając właściwości powierzchni aluminium. Równocześnie z masą plastyczną wprowadzony jest do rury również gaz do walcowania. Po schłodzeniu przeprowadzany jest sprawdzian szczelności celem wykrycia najmniejszych miejsc nieszczelnych, sprawdzian przeprowadzany jest w hermetycznym pomieszczeniu nie przepuszczającym powietrza z zewnątrz. Specjalne kamery fotograficzne sprawdzają zewnętrzne powierzchnie celem stwierdzenia czy istnieją odchylenia od normy lub zniszczenia. Kontrola i sprawdzanie prowadzone są dalej i dotyczą średnicy wewnętrznej i zewnętrznej oraz grubości ścianek.

Laboratorium
W laboratorium, sprawdzane są rury kiedy badana jest jednolitość połączenia warstw, badane są także właściwości masy plastycznej.
 
Egzaminować cykl
Cykl sprawdzianu naszej produkcji przewyższa znacznie normy wymaganych interwałów. Nasze sprawdziany prowadzone są 25 razy częściej.

Nowe produkty należy dobrze poznać
Znaczna ilość przeprowadzonych pomiarów ma dodatni wpływ na ocenę statystyczną. Pomiary te są bardzo przydatne dla dalszego rozwoju nowych produktów, pomagają uchronić się przed przeprowadzeniem drogich doświadczeń, które często są mało znaczące a tym samym osiągnąć szybko dobre i pewne wyniki.
 
Nowatorstwo i postęp
Nadzieje związane z wprowadzeniem rur wielo warstwowych znajdują się dopiero w początkowym okresie rozwoju. Obok programu standard, poszukujemy stale nowych rozwiązań na rynku zapotrzebowania na nowe instalacje. Równocześnie jednak, także inne dziedziny zastosowania stają się coraz bardziej godne naszego zainteresowania. Rozwój techniczny nowych mas plastycznych prowadzi do tego iż staje się możliwym aby rury otrzymały takie właściwości o których w okresie ubiegłym nawet myśleć nie było można.

Tak jak i w poprzednich doświadczeniach z rurami PE-RT, znajdujemy się w bliskich stosunkach pośrednictwa z producentami masy plastycznej. W ten sposób możliwym będzie ustalenie nowych możliwości rozwojowych, zaś sposób manipulowania może być znacznie uproszczony i ulepszony.
 
Nasza wizja
Za efektywność w produkcji nie uważamy spełniania minimalnych wymogów na jak największym obszarze. Dla nas efektywność stanowi ciągłe realizowanie naszego potencjału.
 
Charakterystyczne Produkcji
W przypadku wykonania produktów z materiałów, jednolitych, proces wykonania jest łatwy i przystępny w wartościach standard. Kiedy używamy materiałów różnorodnych jak np masy plastyczne i metale, pojawia się wiele czynników wpływowych, które należy odpowiednio i delikatnie zsynchronizować pomiędzy sobą. Z tego właśnie powodu technologia i sterowanie urządzeń mają w naszej fabryce tak wielkie znaczenie.
 
Czynnik ludzki
Doświadczony operator urządzenia zna wszystkie istotne czynniki produkcyjne. Wykorzystując tę wiedzę, potrafi on nie tylko rozpoznać najmniejsze odchylenia w produkcji, lecz jest także ważną osobą uczestniczącą w pracach rozwojowych. W przypadku wprowadzenia nowego typu sprzętu, to doświadczenie znajduje wyraz we wprowadzeniu nowej metody produkcyjnej.
 
Urz-Odzenia

Cześci składowe urządzeń są tak ukształtowane aby materiał był przerabiany pod największą ochroną.


Masy plastyczne ich niezawodność oraz ich właściwości nie zależą jedynie od gatunku używanego surowca do codziennego wytwarzania danych rur. W ten sposób można było uniknąć sił nożycowych na brzegu ekranu zapewniając przeróbkę ochronną materiału.

Przy temperaturze wyższej niż 200°C i wysokim ciśnieniu, działanie takich sił na rozkład temperatury jest łatwo wytłumaczalne. Przy takim obciążeniu termalnym mogą zostać uszkodzone stabilizatory, mające zanczny wpływ na niezawodność materiału.

Aluminium
Spawanie rury z aluminium podnosi znacznie nie tylko ich wytrzymałość na wysokie ciśnienie, wytrzymałość na wygięcie oraz na szczelność wstrzymującą wycieki tlenu. Jakość powierzchni wpływa również na prawidłowość połączenia z masą plastyczną. Opracowanie optymalnej struktury zapewnia odpowiednią trwałą przylepność, pomidzy metalem i masą plastyczną. W ten sposób, właściwości wszystkich składników uzupełniają się wzajemnie w optymalnym połączeniu.Produkt końcowy
Nasi klienci oceniają wysoki gatunek i niezawodność naszych produktów wykonanych na zasadach obowiązującej dokumentacji szczegółowej.

 


Deutsch (DE-CH-AT)Čeština (Česká republika)English (United Kingdom)French (Fr)Polish (Poland)Română (România)Russian (CIS)