Roura
 
Ovládání Kvality
Součet všech akcií společnosti tvoří kvalitu výrobků. Pevně to bereme v úvahu, bez kompromisů. Díky vynikajíce sofistikovaného manažerského systému kvality zajišťujeme vysokou trvalou kvalitu výrobku.
 
Dodavatelé
Řízení kvality zaúčinkuje ještě před dodaním prvního materiálu do areálu závodu. Přesná specifikace vlastností podle platných normativů a ustanovení z výrobní skušenosti definuje požadavky materiálu. Na evropském pláně tyto požadavky splní jenom malý počet dodavatelů, specializovaných ve výrobě materiálů, tak jako je to na příklad v případě hliníka. Díky kontinuity vztahů s dodavately můžeme stále zajistit profil speciálního materiálu, jakož i jeho specifický vzorec.
 
Dokumentace
Zárověň s vstupem materiálu do společnosti začíná dokumentace. Kontrolovány jsou Index Melt Flow, hustota materiálu i vlhkost plastického materiálu. V první radě se konštatuje jestli doprava byla vhodná, kontrolováním vlastností povrchu hliníka. Spolu s plastickým materiálem do roury se zavádí plyn pro válcovaní. Po ochlazení se dělá kontrola pro zjištění nejmenších netěsností, v nepropustné místnosti vůči vnějšího vzduchu. Speciální foto kamery kontrolují vnější povrch za účelem zjištění nepravidelností i poruch. Vnitřní, vnější průměr a tloušťka stěny doplňují výrobní kontrolu.

Laboratoř
V laboratoři prověrují roury ohledem rovnoměrných spojů vrstěv, jakož i vlastností plastického materiálu.
 
Kontrolní Cyklus
Kontrolní cykly v naší výrobě jsou výrazně lepší v porovnání s požadovaným normativem časových úseků. Kontrola se dělá 25 krát častěji.

Mnoho poznatků pro nové výrobky
Velký počet uskutečněných měření má pozitivní efekt na statistické hodnocení. Taková hodnocení pomáhají ve vývoji nových výrobků, tak aby se vyhlo drahým pokusům, které končí neúspěchem a takým způsobem se dojde rýchleji do jistého výsledku.
 
Inovace a progres
Očekávaní ohledem rour s více vrstvama se nachází jenom na začátku vývoje. Kromě standardního programu my stále hledáme nová řešení pro trh zařízení. Avšak i jiné aplikačné oblasti se stávají ještě zajímavější. Technická evoluce nových plastických materiálů dělá možné vlastnosti rour, které jsme do včera ani nemohli pochopit.

Tak jak i při předcházejících pokusech s rourama PE-RT, my se již nacházíme ve velice úzkém vztahu zprostředkování s výrobci plastických materiálů. Takovým způsobem budou určeny nové limity kapacity a způsob manipulování může být podstatně zlepšen.
 
Nas Nazor
My nepozeráme na účinnost jako na splnění minimálních požadavků v nejširším obvodu. Pro nás účinnost je stálé implementování našeho potenciálu úspěchů.
 
Vyrobni Charakteristiky
V případě vyrábění výrobků ze stejnorodých materiálů proces se realizuje lehce v standardních hodnotách. V případě použití různých materiálů, na příklad plastického materiálu a kovů, vzniká množství vlivných faktorů, které je nutno jemně zesouladit. Z teho důvodu technologie a řízení zařízení mají významnou roli v naším závodě.
 
Lidsky faktor
Experimentovaný řidič zařízení zná všechny vlivné faktory výroby. Pomocí toho Know-how on je ne jenom schopný poznat nejmenší přestupky z výroby, ale je i nejvýznamnějším spolupracovníkem v návrhárské práci. V případě implementování nového konceptu zařízení jeho skušenost našla své vyjádření ve vlastním výrobním postupe.
 
Zarizeni

Komponenty zařízení jsou konfigurovány tak, aby materiál byl zpracován co nejvíc chráněný.

Plastický materiál
Spolehlivost a vlastnost plastického materiálu nezávisí jenom od suroviny, použité později, denně, pro trubicu. Takovým způsobem vyhlo se tahové síle na pokraji transportéru, zabezpečením chráneným zpracováním materiálu.

Při teplote nad 200 °C i pri vysokém tlaku účinnost takových sil na rozdělení tepla je lehce vysvětlitelný. Pri takovém termickém přetížení je možná ztráta stabilizátorů, které přispívají k spolehlivosti materiálu.

Hliník
Svářená hliníková roura přispíva ne jenom k velké odolnosti vůči tlaku, odolnosti proti definovanému ohýbání i k nepropustnosti vůči výtoku kyslika. Přes povrch je ovlivněno i chování spoje s plastickými materiálmi. Vypracování optimální povrchové struktury zaručuje stálé a vynikajíce přiléhání mezi kovem a plastickým materiálem. Takým způsobem vlastnosti všech komponentů se doplňují v optimálním spojení.Konečný výrobek
Naši klienti si cení vysokou kvalitu a spolehlivost našich výrobků, představené v naši obšírné dokumentaci.

 


Deutsch (DE-CH-AT)Čeština (Česká republika)English (United Kingdom)French (Fr)Polish (Poland)Română (România)Russian (CIS)