Montaż
Fig. 1
1. Odcinanie długości rury
16 mm – 20 mm (rys. 1)
Odciąć pod kątem rurę, przy pomocy kleszczy do odcinania rur.
 
Fig. 3
2. Centrowanie (środkowanie) i nawiercanie rur
16 mm – 32 mm (rysunek 3)

Przy pomocy narzędzi do nawiercania robimy na kawałku rury brzegi do zamocowania.
 
Fig. 5
3. Sprawdzanie brzegów rury przed montażem kształtki (łączki) rurowej
Badanie wzrokowe jakości i gęstości nawiercania na kawałku rury (rys. 5 + rys. 6).
 
Fig. 7
4. Montaż kształtki rurowej (łączki) na końcówce rury
(rys. 7, rys. 8); Nakładać kształtkę na samym końcu rury, tak jak jest to możliwe.
 
Fig. 9
5. Zaciskanie kształtki
16 mm do 32 mm (rys. 9, rys. 10)

Otworzyć praskę, ustawić kształtkę pomiędzy podwójnymi szczękam praski. Zacisnąć szczęki praski.
 
Fig. 11
5. Zaciskanie kształtki
40 mm do 50 mm (rys. 11, rys. 12)

Otworzyć szczęki praski i ustawić rurę na końcu kształtki. Zacisnąć szczęki praski.
 
Fig. 13
6. Montaż połączenia ze śrubą
16mm do 20 mm (rys. 13, rys. 14)

a) Przygotowanie części końcówki, tak jak podano w opisie Rys.1-3.
b) Zacisnąć śruby na kawałku rury.
 
Fig. 15
d) Nałożyć kształtkę na rurę, z możliwie największą dokładnością (rys. 15)
 
Fig. 2

1. Odcinanie długości rur
25 mm – 50 mm (rys. 2)

Odciąć rurę pod kątem przy pomocy odpowiedniego narzędzia do cięcia rur.
 
Fig. 4
2. Centrowanie i zaciskanie rury
40 mm – 50 mm (rys. 4)

Przy pomocy narzędzi do nawiercania realizujemy brzeg do zamocowania
 
Fig. 6
 
Fig. 8
4. Montaż kształtki na końcówce rury
Jeżeli położenie kształtki jest odpowiednie to widoczny jest surowiec przez okienko kontrolne znajdujące się na złączce metalowej.
 
Fig. 10
 
Fig. 12
 
Fig. 14
6. Montaż połączeń ze śrubami
c) założyć pierścień zaciskowy na rurę
 
Fig. 16
e) Dokręcić dobrze śrubę* z 40 Nm (rys. 16)
*(prosimy o przestrzeganie instrukcji postępowania przy pracy z urządzeniem zaciskającym).
 


Deutsch (DE-CH-AT)Čeština (Česká republika)English (United Kingdom)French (Fr)Polish (Poland)Română (România)Russian (CIS)