Sondy
Sondy s ohrívacem v zemine, z vrstvené roury s kovom, jsou použitelné podle modelu sondy, do hloubky približne 20,0 - 35,0 pro zachycování energie z pudy s provozem tepelných cerpadel voda puda /voda.

Díky zpusobu šroubovité konstrukci, sonda s ohrívacem v zemine má kapacitu zachycování energie znacne vyšší v porovnání s konvencní. Princíp šroubovitého tepelného menice má preferencní použitelnost díky svím konstruktívným prednostem i v jiných oblastech, jako napr. u akumulátora teplé vody a rezervného akumulátora.

Díky vynikající kapacite muže se znížit hloubka vrtání (s ustanovením geologických vyhovujících vztahu), se znacným šetrením.

Vrstvená roura s kovem má vynikajíce montážní vlastnosti, jako jsou napr. omezené prodlužení, stabilita formy a snížené polomery ohybu. Zmeny smeru spojovacího potrubí možno uskutecnit bez problému rucne.
Spoje možno uskutecnit rýchle a ciste, pri každé teplote, pomocí systému fitinku, lisovaním na surovinu.

Systém je vhodný predevším tam, kde úrady neschválily hlubší vrtání anebo kde možno použít jenom zarízení s omezeným vrtáním.

Navyše existuje ješte i vetší ekologická výhoda pri omezených hloubkách vrtání, protože takým zpusobem nebude prorazeno více úrovní freatické vody. Tak bude chránené stálé zásobování pitnou vodou.
Protože: "Zásobování pitnou vodou prochází pred zachycováním energie".

 


Deutsch (DE-CH-AT)Čeština (Česká republika)English (United Kingdom)French (Fr)Polish (Poland)Română (România)Russian (CIS)