Dziedziny zastosowania
 • Zabudowania jedno lub dwurodzinne;
 • Drobne instalacje dla mieszkań i pomieszczeń handlowych;
 • Potrzebne jest jedynie małe urządzenie wiertnicze (szerokości najwyżej 100 cm.), dlatego jest wygodne do instalacji wyposażenia budynków;
 • Tam gdzie nie dozwolone jest prowadzenie głębokich prac wiertniczych;
 • Tam gdzie władze wprowadziły ograniczenia objętości mieszanki z glikolem.
 
Ukszta+Çtowanie sondy
 • Możliwa moc ujęcia energii do 100 W/metr wiertniczy, w porównaniu z sondą z rurą w kształcie podwójnego U, o maksymalnej mocy ujęcia wynoszącej 50 W/m
 
Zabezpieczenie
 • Całkowite zabudowanie sondy bez składników łączacych;
 • Dzięki właściwości materiałów o wysokiej wytrzymałości na uderzenia i zadrapania;
 • Prawie we wszystkich przypadkach następuje bardzo dobra regeneracja i odnowienie ziemi na głębokości 35,0 m
 
Mont
 • Lekkie zanurzenie sondy, bez dodatkowych konstrukcji, jak np schody w formie spirali;
 • Ciężar właściwy  oraz dodatkowy dostarczony przez producenta, pozwala na łatwe zanurzenie niewypełnionej sondy;
 • Dzięki dużej zewnętrznej objętości, wprowadzenie i wciągnięcie rury do szczelin jest stosunkowo łatwe;
 • Giętki i podatny, nadaje się do użycia na głębokościach wiertniczych od 5 m do 23,0 m. oraz od 6 m. do 35,0 m. bez żadnych strat;
 • Stabilność kształtu i mały promień wyginania (5xD) mniejszy niż w przypadku rury PE (30 – 50 x D) ułatwia znacznie prace ukształtowania przez dystrybutora;
 • Części wyprofilowane przez szczeliny przy pomocy narzędzia przyciskającego (nie zachodzi potrzeba wykonania spawania przy minimalnej temperaturze);
 • System dystrybucji powiązany z przepływomierzem i końcówką eurokon w jednostce budowlanej;
 • Nie wymaga sprawdzania ciśnienia tak kosztownego jak w przypadku przewodu PE, ponieważ przewody wielowarstwowe łączące z metalem nie rozszerzają się;
 • Jedynie 40% treści przepływu objętościowego w porównaniu z sondami umownymi (oraz mniejsze wydatki na glikol)  w przypadku napełniania i wietrzenia instalcji za pośrednictwem sondy;
 • Jedynie 40% treści przepływu objętościowego = w okolicznościach ważnych, takich jak na przykład ochrona wody pitnej danej okolicy, z ograniczeniami objętości dla każdej instalacji.
 
Zasady oglne
 • Potrzebne są tylko lekkie urządzenia wiertnicze (2,0 – 2,5 t). Stosowane zazwyczaj dzięki łatwiejszym warunkom pracy w ogrodnictwie i parkach (ważne szczególnie tam gdzie w pobliżu znajdują sie zabudowania).
 • Sondę można poprawiać na różnej głębokości wiercenia.
 • Usprawnianie ilości serpentyn w zależności od warstwy geologicznej. W ten sposób doprowadza się do lepszej mocy ujęcia.
 • Zmniejszona średnica sondy (około 130 mm – 145 mm)
 • Dzięki stałej długości sondy podłączenie hydrauliczne  pompy z ziemią jest bardzo ułatwione.
 • Dzięki elikoidalnej formie budowy stosunek przekazywania ciepła jest tak samo dobry jak w przypadku przepływu rurowego.
 • Niskie zapotrzebowanie w energię pompy woda-ziemia w porównaniu z sondami rurowymi z profilem U/dwuobiegowym U.
 


Deutsch (DE-CH-AT)Čeština (Česká republika)English (United Kingdom)French (Fr)Polish (Poland)Română (România)Russian (CIS)